Регистратор на данни

  • Wim System Control Instructions

    Инструкции за управление на системата Wim

    Преглед на системата Динамичната система за претегляне на кварца Enviko използва вградена операционна система Windows 7, PC104 + шина, разширяема шина и компоненти с широко температурно ниво.Системата се състои главно от контролер, усилвател на заряда и IO контролер.Системата събира данни от сензор за динамично претегляне (кварцов и пиезоелектричен), намотка на сензора за земята (детектор за лазерен край), идентификатор на ос и температурен сензор и ги обработва в пълна информация за превозното средство и информация за претеглянето, включително...