Пиезоелектричен сензор за трафик

  • Piezoelectric Traffic Sensor for AVC (Automatic Vehicle Classification)

    Пиезоелектричен сензор за трафик за AVC (автоматична класификация на превозното средство)

    Интелигентният сензор за трафик CET8311 е предназначен за постоянна или временна инсталация на пътя или под пътя за събиране на данни за трафика.Уникалната структура на сензора позволява да се монтира директно под пътя в гъвкава форма и по този начин да се съобразява с контура на пътя.Плоската структура на сензора е устойчива на шум от пътя, причинен от огъване на пътната настилка, съседни ленти и огъващи вълни, приближаващи превозното средство.Малкият разрез на настилката намалява повредата на пътната настилка, увеличава скоростта на монтаж и намалява количеството фугираща смес, необходима за монтаж.